تبلیغات
✯❤عاشقانه ✯❤ - حکایـــــــت.........

حکایـــــــت.........

حکـــــــــــــــــــــایت ِ من… حکایت کسی بود

 که عاشق دریا بود ;اما قایقـــــــــــــــــــــی


 نداشت… دلباخته ی سفر  بود; اما

 همســـــــــــــــــــــفرنداشت... زخم داشت;اما 

ننالیـــــــــــــــــــــد… گریه کرد

; اما اشک نریخـــــــــــــــــت…

 حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه

…پر از فریاد بود; اما سکـــــــــــــــوت کرد

 تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…

  حکایت کسی بود که زجر کشید

 ;اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 09:04 بعد از ظهر ] [ سعید ] [ نظرات() ]